Úvod
Novinky
Okresní přebor
I. třída Chrudim
FUTIS
Legislativa
Pohár FAČR
Odkazy
Ke stažení
Kontakty
Adresář klubů
Archiv výsledků

PROPOZICE 2017/2018

F U T S A L - OKRESNÍ PŘEBOR,  I. a II. TŘÍDA – CHRUDIMSKA

1. Pořadatel - Okresní komise futsalu Chrudim

2. Kompletní složení Okr.komise futsalu :

Předseda :

Mach Radek

Místopředseda :

Vlastimil Mataj

Člen :

Kamil Schmeiser

- V pravomoci komise je určit s konečnou platností herní systém soutěže, termíny a rozpisy utkání. Zároveň rozhoduje o všech trestech a řeší veškeré protesty. Vyhrazuje si právo na případné změny (včetně propozic). Svá rozhodnutí přenáší oddíly buď přímo nebo prostřednictvím zástupců, kteří jsou členy OkKF.

3.  Základní termíny soutěže  - hrací systém podzim - jaro

4.  Všechna utkání se budou hrát v souladu s pravidly futsal FIFA s upravenou hrací dobou dle příslušného rozlosování a se standartním počtem akumulovaných faulů. Po pátém faulu se již zahráva druhý pokutový kop. Time-out si může celek vybrat pouze jeden za utkání.

5.  Seznam klubů Chrudimska:

Okresního přeboru

I. třída Chrudim

 

Šmoulové Slatiňany

United Chrudim

 

FC Kleopatra Chrudim

FK Mikulovice

 

FK Juniors Kočí

FK Real Trpišov

 

FC Nasavrky

FC Pumpa Miřetice

 

Aladin Chrudim

FC Kleopatra Chrudim "B"

 

SK Zvoneček Stojice "B"

TJ Dynamo Rosice

 

SK Sokol Prosetín

Futsal Klub Rabštejnská Lhota "B"

 

Instal Zeman Chroustovice

Futsal Club Křižanovice

 

FC Viničky Krucemburk

FC Stera Pardubice

 

Futsal Klub Rabštejnská Lhota

ACS Chrudim

 

 

SK Dražkovice

 

 

I. třída Hlinsko

II. třída Hlinsko

 

AC Hlinsko

Juventus Hlinsko

 

Benfica Hlinsko "B"

FC Škoda střílet Svratka

 

Bison Steak Hlinsko

Jamaica Slaves Hlinsko

 

Bouchálka Dřevíkov

Norwich Hlinsko

 

Hattrick Svratka

Orel Hlinsko

 

Matuláci Včelákov

RUM-PRO Hlinsko

 

FK Oflenda Hlinsko

Sokol Holetín

 

Orel Kameničky "B"

TJ Sokol Studnice

 

Perun Hluboká

Vortap Hlinsko

 

Předhradí Rychmburk

 

 

Slánky Hlinsko

 

 

 

 

 

6. Podmínky účasti

- Klub musí nejpozději do zahájení soutěže zaplatit startovné. Zaplacením startovného mužstvo souhlasí s propozicemi této soutěže a zavazuje se k jejich dodržování. V případě odstoupení družstva v průběhu soutěže nebude startovné vráceno. Mužstvo musí mít vyrovnané dluhy z minulého ročníku.

7. Cestovné - každé mužstvo cestuje na vlastní náklady.

8. Náležitosti mužstev

- Soupiska družstva obsahuje:  - příjmení a jména hráčů, ID, státní občanství, podpis statutárního zástupce, případně razítko mužstva

Řádně vyplněné soupisky (ve dvou  vyhotoveních) je nutno nechat potvrdit místopředsedovi okresní komise futsalu do zahájení soutěže. Soupisky musí být vyplněné na počítači nebo čitelně hůlkovým písmem !!!

Minimální počet hráčů na soupisce je 8, soupiska mužstva platí po celou sezónu. Přestupy a hostování hráčů upravuje soutěžní řád. Dopisování hráčů na soupisku může být provedeno kdykoli, po předložení veškerých náležitostí. Start je umožněn po zahájení registračního procesu.

- Další náležitosti - minimálně 1 sada (lépe 2) jednotných dresů s čísly, stulpny, chrániče

9. Zaregistrování hráčů

Hráči, registrovaní ve SF ČR před 1.4.2012, jsou automaticky převedeni do nového registračního systému FUTis.

Podrobnosti o postupu při přihlášení, zaregistrování atd. naleznete na internetové stránce nv.fotbal.cz/futsal/FUTis/

Nový hráč bude v systému FUTis zaregistrován do 7 pracovních dnů od doručení výše uvedených podkladů. Následně si  v systému musí vyhledat svůj ID kód, který je  variabilním symbolem platby členských příspěvků.

10. Členské příspěvky

Členské příspěvky v letech 2017 a 2018 jsou stanoveny ve výši 100,- Kč za člena na kalendářní rok.

Členské příspěvky jsou povinni z rozhodnutí OkKF  uhradit:

- hráči, nastupující v soutěžích, řízených OkKF

- rozhodčí, rozhodující soutěže, řízené OkKF

- min. jeden statutární zástupce týmu (může být zároveň i hráč), startující v soutěžích OkKF

- členové VV OkKF Chrudim.

Členské příspěvky se hradí ve prospěch účtu číslo 369-369000369/0800, variabilním symbolem je ID kód hráče/člena (je možno vyhledat pouze v registračním systému FUTis). Členské příspěvky lze hradit jednotlivě i hromadně (více viz. nv.fotbal.cz/futsal/FUTis/prispevek.php), a to vkladem na účet, bankovním převodem či platbou složenkou na účet.

Člen Svazu futsalu ČR může čerpat výhody členství prostřednictvím „Členské karty“ – více viz. nv.fotbal.cz/futsal/FUTis/karta-bonus.php

 

Do utkání může nastoupit pouze hráč:

- který je řádně registrován ve SF ČR (v registračním systému FUTis)

- má v příslušném kalendářním roce zaplaceny členské příspěvky

- může prokázat svou totožnost osobním průkazem dle čl. 13., odst. 1. SŘ

- zahájil v den utkání proces registrace a uhradil všechny poplatky s tím spojené

11. Povinnosti mužstev - dostavit se k utkání přesně dle rozpisu. Čekací doba není žádná !!!

Při prezentaci mužstva je vedoucí povinen předložit řádně vyplněnou a potvrzenou soupisku. Prezentace se bude provádět vždy 15 min. před vlastním utkáním turnaje. Podrobnosti upřesňuje soutěžní řád.

12. Pojištění

- a) nebude-li stanoveno jinak, je každý hráč z titulu akce ČSTV hromadně pojištěn proti úrazu na základě dlouhodobé smlouvy mezi ČSTV a pojišťovnou VZP a.s. č. 1310000010, platné od 1.1.2013.

- b) úraz musí být registrován v zápise o utkání

- c) lékařské prohlídky - upozorňujeme všechny vedoucí mužstev, aby nepodceňovali vedení evidence lékařských potvrzení o způsobilosti hráčů a to bez ohledu na skutečnost, že lékařská potvrzení nebudou ze strany okr. komise ani rozhodčími kontrolována. V této souvislosti poukazujeme na možnost občansko-právní (regresní) i trestní odpovědnosti družstev či hráčů samotných při případném zranění, či jiné újmě na zdraví při sportovní činnosti. Způsob evidence je věcí vedoucího mužstva. V případě, že za družstvo nastoupí hráč bez platné lékařské prohlídky, hraje na vlastní nebezpečí a plnou zodpovědnost nese vedoucí mužstva.

- d) individuální pojištění hráčů, či speciální klubové pojistky se doporučují.

13. Všechna utkání budou řídit vyškolení rozhodčí futsalu.

- rozhodčí budou na jednotlivé turnaje nominováni OkKF.

14. Materiální zabezpečení :

a)      pořadatel – vždy domácí mužstvo dle rozpisu

- zapisuje pečlivě zápisy o utkání (pouze v případě, že nebyli delegováni 3 rozhodčí), na pokyn rozhodčího jsou povinni zajistit bezproblémový chod turnaje. Pořadatelská služba se bude sestavovat minimálně ze dvou osob a k dispozici budou minimálně 5 minut před danou pořadatelskou službou.

b)     po skončení daného utkání je kapitán povinen podepsat zápis o utkání

c)      za peníze a jiné cenné věci nebude brát pořadatel odpovědnost a nevztahuje se na ně ani pojištění !!!

d)     v případě shody barvy dresů mají přednostní právo volby domácí (dle rozpisu soutěže)

15. Protesty a námitky - se podávají v souladu s platnými řády.

16. Systém soutěže

- Mužstva odehrají soutěž mistrovským způsobem po 2 zápasech systémem každý s každým.

I. a II. třída Hlinsko hraje po 1 zápase každý s každým a následuje nadstavbová část dle pořadí v tabulce. Přesné termíny viz. rozlosování.

Vítězné mužstvo okresního přeboru postupuje do příslušného krajského přeboru.

Vítězné mužstvo I. třídy postupuje do Okresního přeboru a poslední mužstvo přímo sestupuje do II. třídy kde nahradí vítězné mužstvo II. třídy.

Poslední 2 (3) mužstva z Okresního přeboru sestupují přímo do příslušné I. třídy. V případě že obě sestupující mužstva sestoupí do stejné I. třídy sestoupí i z této I. třídy 2 mužstva. Toto pravidlo platí i pro případné sestupy z II. tříd.

O konečném pořadí rozhoduje :

a) počet bodů

b) vzájemný zápas

c) rozdíl skóre

d) vyšší počet vstřelených branek

e) podíl skóre

f) los

V případě rovnosti bodů u více než dvou mužstev vstupuje v platnost kritérium minitabulky jejich vzájemných zápasů opět podle kritérií a) – f).

Výhra se v tabulce oceňuje 3 body, remíza 1 bodem a prohra žádným bodem.

17. Disciplinární verdikty

- udělují se v souladu s disciplinárním řádem. Družstvo které se z jakýchkoli důvodů nedostaví k turnaji, prohrává všechna utkání 0:5 a vedoucí mužstva je povinen nejpozději do 5 dnů oznámit předsedovi Okr. KF důvod neúčasti.

- družstvo, kterému bude kontumováno utkání pro (neomluvené) nedostavení se k turnaji bude s celé soutěže vyloučeno a jeho výsledky budou anulovány a na tabulku se pohlíží jako kdyby mužstvo vůbec nehrálo.

- v letošním ročníku bude platit staronový sazebník pokut. Veškeré porušení soutěžního řádu bude posuzováno podle platného sazebníku pokut. 

18. Technické ustanovení

Hraje se podle pravidel futsalu FIFA platných od 1.8.2012.

Nejpodstatnější ustanovení jsou :
a) k utkání nastoupí 2-4 hráči + brankář, střídání se provádí během hry (hokejově).
b) brankář musí rozehrávat míč do hry výhozem z ruky a může přehodit míč i přes půlící čáru.
c) míč do hry z pomezní čáry se uvádí kopem ze země.
d) vyloučeného hráče smí mužstvo nahradit po 2 minutách čistého času oslabení jiným hráčem.
e) pokud mužstvo během oslabení inkasuje branku, může nahradit vyloučeného hráče jiným hráčem i před vypršením dvouminutového trestu.
f) vyloučený hráč nesmí nastoupit v následujícím utkání svého mužstva.
 j) brankář nesmí nikdy chytat malou domů do ruky a nesmí mít míč v držení na své polovině rukou ani nohou déle než 4 vteřiny.
k) v každém poločase se načítají akumulované fauly a při pátém a každém dalším faulu je zahráván kop z místa přestupku (pokud je blíž než 10m) nebo z 10m vzdálenosti vždy bez zdi z hráčů (nutno vyznačit 10m značku).

19. Červená karta

- O trestu hráče, který obdržel červenou kartu rozhodne na základě zprávy rozhodčího STDK. Na turnaji plní tuto funkci přítomní členové Okr. KF ČMFS společně s rozhodčími. Minimální trest je zastavení činnosti na 1 soutěžní utkání nepodmíněně.

20. Žlutá karta

- Za 4 ŽK je činnost hráči automaticky zastavena na 1 soutěžní utkání nepodmíněně. Za 8 ŽK na 2 utkání nepodmíněně, za 12 ŽK na 3 utkání nepodmíněně. Veškerou evidenci karet je povinen sledovat vedoucí mužstva.

21. Možnosti startu hráčů „A“, „B“, případně „C“ týmu upravuje soutěžní řád.

22. Závěrečné ustanovení - Tyto propozice schválila Okresní komise futsalu na svém zasedání dne: 5.11.2017.

Klub je povinen zajistit účast svých statutárních zástupců na zasedání Okresního shromáždění jednotlivých soutěží. Neúčast podléhá disciplinárním postihům.

Sazebník pokut v soutěžích futsalu na rok 2017/2018

  1. Žlutá karta

- každá 4 v soutěži pro hráče                         100,- Kč

- každá 8 v soutěži pro hráče                         200,- Kč

 

  1. Červená karta

- první v soutěži pro mužstvo            100,- Kč

- druhá až pátá pro mužstvo              150,- Kč

- pátá a každá další pro mužstvo       200,- Kč

 

  1. Nedostavení se k utkání

- první kontumační prohra 0 : 5                     300,- Kč

- každá další kontumační prohra 0 : 5           500,- Kč

 

  1. Neoprávněný start hráče

- start hráče v nesouladu se soupiskou (nedopsán na soupisce „načerno“ neoprávněný start po červené kartě.):  0 : 5 kontumace, odečtení 3 bodů v tabulce, hráči zastavena činnost na 3 zápasy, + pokuta 300,- Kč pro klub.

- start hráče v trestu po žluté kartě:  0 : 5 kontumace, hráči zastavena činnost na 3 zápasy + pokuta 200,- Kč pro klub.

 

  1. Nedostavení se na pořadatelskou službu

- každý jednotlivý zápas                    100,- Kč

 

  1. Všechny ostatní případy a protesty řeší STDK

Veškeré pokuty budou strhávány z „kauce“ a případně přičteny ke startovnému na příští sezónu.

FUTis
Miba - sport
UMBRO Chrudim
NOPO s.r.o.Slatiňany
IG SERVICE
ARKOV Chrudim
Barum Chrudim
INTERGEAR s.r.o.
IG TRADE
OMEGA plus Chrudim